GIVICI

NA VIZITONI
in Shqipëri

Përgjigje për Pyetjet

e bëra më shpesh

Cili është koncepti i kishës shtëpiake?
  • Përshëndetja me një TOP-FLOP-ROUND (gjithsecili shpjegon shkurt si ishte java e kaluar)
  • Këndim / Adhurim
  • Predikimi në video
  • Ndarje përjetimesh mbi videon
  • Lutje për njëri-tjetrin
  • Darka e fundit
  • Ati Ynë
Kontakti juaj për ne

Nëse keni ende pyetje, ju lutemi na kontaktoni